• en
 • sk
 • V
  ý
  s
  t
  a
  v
  y

  Rodinné zápletky

  Rodinné zápletky

  Josef Dabernig, Polina Davydenko, Kvet Nguyen, Jiří Valoch, Karel Valoch 

  Kurátoři: Jana Písaříková, Ondřej Chrobák

  Trvanie výstavy: od 16. septembra 2023 do 27. októbra 2023

  Július Koller Society, Bratislava

   

  Výstava Rodinné zápletky představuje čtyři autorské projekty, v nichž se rodinná paměť, osobní archivy a rituály konfrontují se vnějším aparátem moci, byrokracie a každodennosti. Vychází z archeologického ohledávání „terénů kolektivní i osobní paměti“.  Dokumenty, záznamy, fotografie, deníkové zápisy, filmové záběry umělecké i byrokratické povahy se zde stávají součástí metaforické a místy syrově děsivé hry významů. 

   

  Spojujícím prvkem těchto čtyř odlišných autorských projektů je právě rodina – ne ve smyslu biologické danosti, ale spíše rodina jako křehká síť vztahů, komunit a konstelací. Konfrontují s dějinami, naráží na zlomy historických okamžiků i každodennost, aby nakonec formovaly to, kdo jsme a kým se vědomě i nevědomě stáváme.  

   

  Kvet Nguyen se ve své instalaci zabývá vietnamskou komunitou, která do Slovenské republiky přicházela v průběhu 70. let. Konfrontuje anonymizované dokumenty archivu migračního oddělení s archivem učitelky Vietnamského jazyka, v němž často figurují ti stejní lidé, ovšem už nejsou jen pouhými „čísly.“ 

   

  Rakouský umělec Josef Dabernig si pro své filmy vybírá – dnes rapidně mizející — lokace nesoucí znaky postsocialistické minulosti. Jeho film Pastry Friday má na výstavě svou slovenskou premiéru. Byl natočen v prostředí cukrárny jednoho českého maloměsta. Jednotliví aktéři (lidé i interiér cukrárny v něm tolik „nehrají“ jako spíše reprezentují znaky a mikrosituace. Současně je to ovšem kolektivní filmařův portrét jeho přátel a rodiny, kterou tvoří představitelé české i zahraniční výtvarné scény.

   

  Polina Davydenko vychází ve svém díle z komunikace se svým bratrem, který se stal; jak sám říká: „Starým vojákem.“ Autorka tak předkládá mnohoznačný záznam jejich sourozeneckého vztahu, do něhož nesmlouvavým způsobem zasáhla válka v Ukrajině. Jak o ní vlastně mluvit se svým bratrem? Jak se o něj nebát? Jak se vzájemně skrze tuto zkušenost války neodcizit?

   

  Posledním, ovšem stěžejním autorem výstavy je legenda českého konceptuálního umění Jiří Valoch. Jeho umělecká díla kurátoři Jana Písaříková a Ondřej Chrobák představují v dialogu s archivem jeho otce Karla Valochem, významným českým archeologem. 

   

  Je zřejmé, že otec i syn sdíleli stejnou vášeň pro obory, kterým se věnovali, osobní a pracovní roviny jejich životů tak vždy zcela splývaly. Archiv Karla Valocha představuje archeologický výzkum, na němž se v době dětství a dospívání podílel i jeho syn, Jiřího Valoch. Objevným a zcela zásadním momentem této výstavy, je tak skutečnost, že vizualita i každodenní podoba archeologické práce byla tím, co mladého Jiřího Valocha podnítila k tomu, aby se stal umělcem. 

   

  Výstava vznikla v úzké spolupráci s Moravskou galerií v Brně a částečně navazuje na výstavu Valoch a Valoch: archeologie a konceptuální umění. 

   

  Na výstavu byly zapůjčené rovněž artefakty z Moravského zemského muzea v Brně.

   

  Jana Písaříková – Ondřej Chrobák 

   

  Výstava vznikla v úzké spolupráci s Moravskou galerií v Brně a částečně navazuje na výstavu Valoch a Valoch: archeologie a konceptuální umění. Na výstavu byly zapůjčené rovněž artefakty z Moravského zemského muzea v Brně a Kontakt Collection se sídlem ve Vídni.

   

  Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.