• en
  • sk
  • Július Koller (Piešťany, 1939 – Bratislava, 2007) je kultovou postavou povojnových avantgárd na oboch stranách bývalej železnej opony. Od raných šesťdesiatych rokov Koller rozvinul svoje rozsiahle dielo z okrajovej pozície, ktorú zaujímal ako umelec v komunistickom Československu. Odkedy bol v deväťdesiatych rokoch znovuobjavený, stal sa dôležitým zdrojom inšpirácie pre umelcov a intelektuálov po celom svete. Július Koller pracoval radikálnymi umeleckými metódami, čím svoju tvorbu vymedzil voči umeleckým formalizmom a všetkým druhom estetizmu. Namiesto toho sa podujal tvoriť „nové kultúrne situácie”. Cieľom jeho umenia sa stal „nový život, nová kreativita a nová kozmohumanistická kultúra.” Jeho stratégiou bolo používanie skutočných predmetov a skutočného života ako programu permanentných operácií, čím apeloval na prítomnosť a otváral možnosti alternatívnych budúcností. Vo všetkých svojich dielach sa tak vyhýbal akejkoľvek forme technického majstrovstva.