• en
 • sk
 • Zodpovedný personál:
  Zlata Borůvková, Daniel Grúň

  Koordinátorka pre inklúziu: Katarína Slezáková

  Koordinátorka pre sociálne médiá a publicitu: Katarína Pirháčová

  Členovia:
  Naďa Fujáková (právnička), Květoslava Fulierová (umelkyňa a životná partnerka Júliusa Kollera), Matej Gavula (umelec), Daniel Grúň (historik umenia a kurátor), Roman Ondak (umelec a kurátor), Boris Ondreička (umelec a kurátor), Kathrin Rhomberg (kurátorka), Georg Schöllhammer (kurátor a editor, zakladateľ JKS)

  Predsedníctvo:
  Naďa Fujáková, Daniel Grúň, Kathrin Rhomberg, Georg Schöllhammer
  Predseda: Daniel Grúň