• en
 • sk
 • The Július Koller Society – občianske združenie
  Registrácia: MV SR, VVS/1-900/90-33053

  Nová Cvernovka, Račianska 78,
  Bratislava 831 02, prvé poschodie
  Otvorené: štvrtok – piatok 13:00-18:00
  Pri vstupe zadajte na klávesnici videovrátnika číselný kód 1018
  T: +421 919 495 081
  info@juliuskollersociety.org

  Nová Cvernovka sídli v budove bývalej chemickej školy. Pri vstupe zadajte na klávesnici videovrátnika číselný kód 1018.

  Spoje: Električka 3, 5, 7 zastávka Námestie Biely kríž; autobus 59, 75, N55 zastávka ŽST Vinohrady; vlak Bratislava Vinohrady + Predmestie

  The Július Koller Society je neziskovým združením, ktoré bolo založené 2008 v Bratislave. Cieľom a predmetom združenia je propagácia diel, umeleckých a kultúrnych úspechov Júliusa Kollera, posilnenie kooperácie v oblasti súčasného umenia a obohatenie domáceho ako aj medzinárodného kultúrneho dialógu. V roku 2009 združenie získalo darom od Květoslavy Fulierovej licenčné práva na šírenie reprodukcií diel Júliusa Kollera spolu s rozsiahlym archívom umelca, ktorý postupne skúma a zverejňuje. Diela prezentované na tejto webovej stránke v sekcii „Archív” sú majetkom The Július Koller Society a celkový počet položiek presahuje desaťtisíc.

  Zodpovedný personál:
  Zlata Borůvková, Daniel Grúň

  Členovia:
  Naďa Fujáková, právnička
  Květoslava Fulierová, umelkyňa a životná partnerka Júliusa Kollera
  Matej Gavula, umelec
  Daniel Grúň, historik umenia a kurátor
  Roman Ondak, umelec a kurátor
  Boris Ondreička, umelec a kurátor
  Kathrin Rhomberg, kurátorka
  Georg Schöllhammer, kurátor a editor, zakladateľ JKS

  Predsedníctvo:
  Naďa Fujáková, Daniel Grúň, Kathrin Rhomberg, Georg Schöllhammer
  Predseda:
  Daniel Grúň

  Július Koller (Piešťany, 1939 – Bratislava, 2007) je kultovou postavou povojnových avantgárd na oboch stranách bývalej železnej opony. Od raných šesťdesiatych rokov Koller rozvinul svoje rozsiahle dielo z okrajovej pozície, ktorú zaujímal ako umelec v komunistickom Československu. Odkedy bol v deväťdesiatych rokoch znovuobjavený, stal sa dôležitým zdrojom inšpirácie pre umelcov a intelektuálov po celom svete. Július Koller pracoval radikálnymi umeleckými metódami, čím svoju tvorbu vymedzil voči umeleckým formalizmom a všetkým druhom estetizmu. Namiesto toho sa podujal tvoriť „nové kultúrne situácie”. Cieľom jeho umenia sa stal „nový život, nová kreativita a nová kozmohumanistická kultúra.” Jeho stratégiou bolo používanie skutočných predmetov a skutočného života ako programu permanentných operácií, čím apeloval na prítomnosť a otváral možnosti alternatívnych budúcností. Vo všetkých svojich dielach sa tak vyhýbal akejkoľvek forme technického majstrovstva.

  Partneri / podpora:
  Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  Projekt je realizovaný vďaka dotácii z rozpočtu hlavného mesta SR, Bratislava.

   

   

  Kontakt Collection is an independent non-profit association based in Vienna. Its purpose is the support and promotion of Central, Eastern, and Southeastern European Art. www.kontakt-collection.org

   

   

   

  © Všetky práva vyhradené The Július Koller Society

  Foto: Lukáš Teren