• en
  • sk
  • SPOLOČNOSŤ JÚLIUSA KOLLERA je neziskové občianske združenie, ktorého cieľom je uchovávať, skúmať, zvýznamňovať a zverejňovať umelecký odkaz Júliusa Kollera. SJK organizuje domáce i medzinárodné projekty a aktivity vo sfére výtvarného umenia, dejín umenia, vizuálnych štúdií a kultúrnej teórie. Disponuje zbierkou diel, archívom a komplexnou dokumentáciou umelcovej tvorby, ktorú využíva ako výskumnú a študijnú jednotku a taktiež ako miesto pre verejnú diskusiu a reflexiu. Ďalej stimuluje výmenu ideí a informácií v spomenutých oblastiach s cieľom spochybniť existujúce kánony, geografie a veľké rozprávania etablovaných dejín umenia. Stavia sa proti redukcii umenia a kultúry na ekonomické, populistické alebo výhradne spektakulárne aspekty. Sústreďuje sa na výskum a zvýrazňovanie špecifických podmienok a histórií nekanonických, periférnych, a teda marginalizovaných umeleckých praktík.