• en
 • sk
 • E
  v
  e
  n
  t
  y

  Hovoriť jazykom iného: textový workshop

  Počas workshopu sa pokúsime identifikovať jazykové teritóriá, ktoré nám môžu pomôcť pomenovať súdobý svet – svet vecí. Budeme sa pohybovať na pomedzí individuálnych jazykových biotopov, anglicizmov, neologizmov, lokálne-špecifických pojmov, vedeckej a marketingovej lexiky, ready-made textov, frazém a onomaziologických pomenovaní. Pokúsime sa podrobne opísať zvuky, textúry, obrazy a pohyby, tak ako ich vníma neživý objekt. Alebo nie je až tak neživý?
  Workshop prebehne v slovenskom jazyku.
  Workshop povedie Katarína Pirháčová, študentka anglickej a slovenskej filológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
  Workshop je súčasťou medzinárodného projektu Islands of Kinship: a Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions, spolufinancovaného Európskou úniou.
  ×