• en
 • sk
 • P
  u
  b
  l
  i
  k
  á
  c
  i
  e

  Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovýchodnej Európe

  Autori: 

  Edit András, Ivana Bago, Hana Buddeus, Branko Dimitrijević, Daniel Grúň, Mira Keratová, Emese Kürti, Jana Písaříková, Alina Serban, Darko Šimičić

   

  Zostavil: Daniel Grúň

  Vydal:  VEDA, Vydavateľstvo SAV, 2020

  Dizajn a obálka: Ondrej Jób

  Rozmer: 16,5 x 23,4

  Počet strán: 320

  Väzba: mäkká

  ISBN 978-80-224-1834-8

   

  Publikácia je venovaná umeleckým metódam seba-historizácie, archivácie a utvárania alternatívnych inštitucionálnych rámcov v kontexte mocenských a ideologických štruktúr ovládajúcich sféru umenia v období komunistických režimov stredo-východnej Európy a následne v období ich transformácie. Jednotlivé eseje, ktorých autormi sú Edit András, Ivana Bago, Hana Buddeus, Branislav Dimitrijević, Daniel Grúň, Mira Keratová, Emese Kürti, Alina Serban, Darko Šimičić, Jana Písaříková v podobe prípadových štúdií približujú neo-avantgardné, post-avantgardné a súčasné umelecké projekty z Poľska, Maďarska, bývalej Juhoslávie, Rumunska, Česka a Slovenska. Spoločným menovateľom týchto umeleckých projektov je ich rozvíjanie v dlhodobých časových horizontoch, v mnohých prípadoch sa jedná o celoživotnú aktivitu. Vyrovnávajúc sa s danými podmienkami umeleckej prevádzky v jednotlivých krajinách, umelci ako Peter Bartoš, Goran Đorđević, Györgi Galántai, Matej Gavula, Tomislav Gotovac, Zofia Kulik, Ana Lupaș, Lia Perjovschi, Milica Tomić, Petr Štembera, Jiří Valoch, Mona Vatamanu & Florin Tudor a ďalší, vyvinuli prepojenie umeleckej tvorby s prácou v komunitách, so zbieraním, triedením a distribúciou ťažko dostupných alebo inak cenzurovaných vedomostí a informácií, čím vytvorili paralelné inštitucionálne siete a založili aktívne archívy, ktoré sú dnes inšpiráciou nielen pre galérie a múzeá, ale aj pre súčasných umelcov, teoretikov a organizátorov umeleckého diania.

   

  https://veda.sav.sk/en/book/grun-daniel-subjektivne-historie-seba-historizacia-ako-umelecka-prax-v-stredovychodnej-europe-subjective-histories